Odvoz a spracovanie odpadu

Zabezpečujeme služby odvozu a spracovania širokej škály odpadov, od drobných stavebných odpadov až po nebezpečné odpady z  priemyslu.