efektívne nakladanie s odpadom

Kontakt

 

Ing. Matúš Súder – ENVIRING

IČO: 53058348                                                                                                     

č. živnostenského registra 340-44794

Čavoj č. 243, 97229

okres Prievidza

 

Tel: 0911 607 216

e-mail: info@enviring.sk

Naše služby poskytujeme prevažne v regiónoch stredného a západného Slovenska

Kontaktný formulár

Informujte sa jednoducho priamo tu: