Environmentálne služby pre každého

Odpadové hospodárstvo

 

ENVIRO služby zahŕňajú:

  • Odpadové hospodárstvo „na mieru“
  • Identifikáciu, analýzu odpadov
  • Komunikáciu s dodávateľskými spoločnosťami, orgánmi štátnej správy
  • Plnenie zákonných povinností odpadov (vedenie evidencie- ELO, ohlásenia o vzniku odpadu)
  • Vybavenie žiadostí, súhlasov na nakladanie s odpadom,…
  • Nastavenie správneho „toku“ odpadov
  • Vnútropodnikovú dokumentáciu (havarijné plány, prevádzkové poriadky, identifikačné listy NO, ADR značenie nádob…)
  • a iné služby podľa potreby

                                                                                                             

                                                                                                   Prenechajte Vaše starosti s odpadom na Nás !