efektívne nakladanie s odpadom

Odstraňovanie azbestu

Zabezpečujeme kompletnú demontáž a likvidáciu azbestového nebezpečenstva v exteriéroch.

Ide hlavne o:
– staré eternitové azbestocementové strechy na priemyselných budovách, rodinných domoch,
– strechy a opláštenia priemyselných budov a stavieb, boletické panely
– staré vodovodné potrubia, komíny
– a iné

Likvidácia azbestu spočíva v obhliadke stavby, vypracovaní plánu prác a zabezpečení potrebných povolení k demontáži na príslušnych RÚVZ a OÚŽP, a samotnej demontáži azbestových materiálov. Odstraňovanie azbestu vykonáva iba skúsený, odborne spôsobilý personál na základe zákonom stanoveného postupu a prebieha za prísnych bezpečnostných opatrení. 

Odstránený a zastabilizovaný azbestový odpad je následne prepravený na skládku nebezpečného odpadu v zmysle zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z.

Naše služby zabezpečujeme na celom území SR, prevažne však v regiónoch západného a stredného Slovenska.

                  

na stiahnutie : Oprávnenie na odstraňovanie azbestu – ENVIRING

Požiadavka pre cenovú kalkuláciu:

Alebo sa informujte priamo na  0911 607 216

likvidácia azbestu Prievidza, likvidácia azbestu Bojnice, likvidácia azbestu Nováky, likvidácia azbestu Partizánske, likvidácia azbestu Bánovce nad Bebravou, likvidácia azbestu Považská Bystrica, likvidácia azbestu Púchov, likvidácia azbestu Ilava, likvidácia azbestu Trenčín, likvidácia azbestu Nové Mesto nad Váhom, likvidácia azbestu Myjava, likvidácia azbestu Topoľčany, likvidácia azbestu Zlaté Moravce, likvidácia azbestu Nitra, likvidácia azbestu Vráble, likvidácia azbestu Šaľa, likvidácia azbestu Nové Zámky, likvidácia azbestu Levice, likvidácia azbestu Komárno, likvidácia azbestu Štúrovo, likvidácia azbestu Skalica, likvidácia azbestu Senica, likvidácia azbestu Trnava, likvidácia azbestu Hlohovec, likvidácia azbestu Galanta, likvidácia azbestu Dunajská Streda, likvidácia azbestu Malacky, likvidácia azbestu Pezinok, likvidácia azbestu Senec, likvidácia azbestu Bratislava, likvidácia azbestu Čadca, likvidácia azbestu Kysucké Nové Mesto, likvidácia azbestu Bytča, likvidácia azbestu Žilina, likvidácia azbestu Dolný Kubín, likvidácia azbestu Námestovo, likvidácia azbestu Tvrdošín, likvidácia azbestu Liptovský Mikuláš, likvidácia azbestu Ružomberk, likvidácia azbestu Martin, likvidácia azbestu Turčianske Teplice, likvidácia azbestu Banská Bystrica, likvidácia azbestu Žiar nad Hronom, likvidácia azbestu Žarnovica, likvidácia azbestu Brezno, likvidácia azbestu Zvolen, likvidácia azbestu Banská Štiavnica, likvidácia azbestu Detva, likvidácia azbestu Krupina, likvidácia azbestu Poltár, likvidácia azbestu Lučenec, likvidácia azbestu Veľký Krtíš, likvidácia azbestu Rimavská Sobota, likvidácia azbestu Revúca, likvidácia azbestu Rožňava, likvidácia azbestu Poprad