efektívne nakladanie s odpadom

Prenájom kontajnerov

Zabezpečujeme prenájom veľkokapacitných kontajnerov s rôznym objemom 3 – 25 m3,  s následným odvozom a likvidáciou odpadu. Kontajnery poskytujeme na uvedené tuhé odpady:

 

Pre občanov, domácnosti  a firmy:

  • zemina a kamenivo,
  • stavebná suť,
  • zmiešané stavebné odpady z rekonštrukcií objektov,
  • odpady z upratovania priestorov a pod.


Prenájom kontajnera pre občanov je bezplatne poskytnutý na dobu  1 – 3 dni. 

Na viac dní sa cena stanoví po dohode.

 

Pre firmy:

  • priemyselné tuhé odpady,
  • druhotné suroviny,
  • kovové odpady,
  • elektroodpady a pod.

Možnosť dlhodobého prenájmu