Environmentálne služby pre každého

Odvoz a spracovanie odpadu

Zabezpečujeme služby odvozu a spracovania širokej škály odpadov, od drobných stavebných odpadov až po nebezpečné odpady z  priemyslu.

 

· odpadové portólio·

Tuhé a stavebné odpady

Tekuté odpady

 

 

Nebezpečné odpady

Elektroodpady a batérie

Druhotné suroviny, kovy